ansatte

Ansatte:

Michael Falch
Markedsføring og partner
Utdannelse: Grafisk ingeniør
Lang erfaring fra drift og ledelse av grafiske bedrifter.

Kjell Fabian Mechlenborg Furu
Daglig leder/styreformann
Utdannelse: Grafisk ingeniør
Har tidligere hatt sentrale stillinger i bl.a. ND Comtec som i sin tid
var en stor internasjonale leverandør til grafisk bransje.
Furu var sentral ved etableringen av selskapet og har vært
adm. direktør siden oppstart. Han eier i dag rundt 72% av aksjene.
Om Paradigm

Firmaattest


Hva betyr Paradigm?

Paradigm AS
Olaf Helsets vei 6
Postboks 150 Oppsal
0619 OSLO
Tlf: 22 62 74 60.

Partner of
WoodWing logo

Adobe DPS Solutions Partner