Nyhetsbrev Februar 2008


Teknisk Ukeblad Media AS (Ingeniørforlaget) velger
Smart Connection Enterprise og PlanMaker fE

Norges største og verdens eldste polytekniske tidsskrift, Teknisk Ukeblad Media er tredje kunde som velger Smart Connection Enterprise (SCE) av Paradigm i 2008. Det var ekstra hyggelig fordi valget ble gjort etter en inngående evaluerings-prosess av de mest kjente løsningene på markedet.

"Løsningen vi valgte baserer seg på åpne standarder med moden og fremtidsrettet teknologi. Norske grafiske bedrifter og forlag synes tradisjonelt å ha hatt tendenser til å være konservative når det kommer til valg av løsninger basert på åpne standarder i forhold til proprietære systemer. Vi ser samtidig at noen av verdens største utgivere tar skritt i retning av åpenhet (Express Newspapers, Time Inc. m.fl.).
Samtlige løsninger vi fikk presentert under evalueringen var jevnt gode, og dekket alle våre behov. Den avgjørende faktoren ble dermed teknologi, hvor SCE og PlanMaker fE på grunn av sitt åpne design ga oss best mulighet til integrasjon mot nåværende og kommende systemer." Sier Kjetil Lund Systemadministrator, IT.

I tillegg til det redaksjonelle systemet var sideplanleggingsløsningen en viktig faktor for valg av løsning. PlanMaker fE er sømløst integrert med SCE slik at man får full utnyttelse av planleggingen gjennom hele produksjonskjeden. Informasjon fra annonsesystemet leses automatisk inn i Planmaker, som plasserer annonsene automatisk ut på sidene i henhold til gjeldende regelverk. En storskjerm i redaksjonen viser sidespeilet slik at alle enkelt kan følge med på produksjonsstatus etc.

Journalistens verktøy er Adobe InCopy og WebApps som er en gruppe web baserte programmer, såsom Webeditor , sidestatus, arkivering av bilder, søk og browsing i databasene, eksport av filer osv. Alle kan jobbe mot systemet direkte via Internet, uten bruk av fordyrende terminalservere, VPN eller lignende.De kan produsere artikler med 100% copyfit både ved layoutstyrt og innholdsstyrt produksjon. Arbeidsflyten styres via menyer i henhold til Teknisk Ukeblads behov slik at enhver har full oversikt og kontroll over sine artikler, fra planlegging til ferdig trykt resultat.

Systemet som er basert på åpen kildekode kjøres i dette tilfellet på kraftige Linux servere, som erfaringsmessig tilbyr best ytelse. En annen viktig faktor for valget var åpenheten og fleksibiliteten i systemet, som gir kunden mulighet til å tilpasse systemet via bl.a. full scripting support.

Dobbeltarbeid minimeres ved at artiklene som produseres i InCopy overføres automatisk ved oppnådd status som "ferdig til web" til Escenic web publiseringssystem i XML format. Samt vice versa fra web journalistene. Slik oppnår man en opptimal rasjonell og fleksibel produksjon.

Den nye samiske avisen Ávvir valgte Smart Connection Enterprise.

Systemet er fleksibelt og man kjører en miks av både layoutstyrt og innholdsstyrt produksjon. Sier IT-sjef Per Christian Biti.
Les hele sakenStudvest - Studentavisen i Bergen velger Smart Connection Enterprise

"For våre 31 journalister var det å ha et web-grensesnitt for tekstinput svært viktig." Sier Erlend Røsjø IT-ansvarlig Studvest..
Les hele saken

Paradigm AS

Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO
Postboks 150 Oppsal
0619 OSLO

Tlf: 22 62 74 60.
epost/web:
firmapost@paradigm.no
www.paradigm.no

Partner of
WoodWing logo