Nyhetsbrev
Laila Susanne Vars foreslo navnet Ávvir, som betyr å bry seg og å ha omtanke for det samiske samfunn, sier Vars.
Den nye samiske avisen Ávvir valgte Smart Connection Enterprise

De to avisene Áššu og Min Áigi slås sammen og skal hete Ávvir. Ávvir er et samisk ord og betyr omsorg, omtanke, oppmerksomhet. Den nye avisa utgis for første gang på samefolkets dag, 6. februar.

"Det redaksjonelle systemet er basert på InDesign og InCopy og databasene kjøres på Apple OSX servere, som er skreddersydd for å kjøre databaser (MySQL, PHP og Apache) basert på åpen kildekode.
Systemet er fleksibelt og man kjører en miks av både layoutstyrt og innholdsstyrt produksjon. Faste maler lages enkelt med Smart Layout som effektiviserer ombrekkingen radikalt. Når så journalistene kan skrive stoffet inn med nøyaktig copyfit i InCopy via Internett, har man fått en meget fleksibelt og rasjonell løsning." Sier IT-sjef Per Christian Biti.
Studvest - Studentavisen i Bergen velger Smart Connection Enterprise

At det var en studentavis som ble første kunde på SCE i Norge var ikke tilfeldig. Smart Connection Enterprise er basert på samme nye teknologi som universitetene og studentene bruker. Databasene er basert på åpen kildekode og kjøres i dette tilfellet på Apple OSX servere og journalistene skriver inn via web editor, integrert med InDesign CS3 Server for 100% copyfit. "For våre 31 journalister var det å ha et webgrensesnitt for tekstinput svært viktig." Sier Erlend Røsjø IT-ansvarlig Studvest. Vi kommer med en mer utfyllende reportasje litt senere.

Smart Layout og Smart Styles for Adobe CS4 released
To av markedets mest populære Plug-Ins for Adobe InDesign er klare for CS4.

Det engelske mediekonsernet Express Newspapers har valgt SCE
Smart Connection Enterprise er blitt valgt til mediekonsernets redaksjonelle plattform, for avisene Daily Express, the Daily Star, Ok! Magazine.
Les hele saken

Paradigm AS

Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO
Postboks 150 Oppsal
0619 OSLO

Tlf: 22 62 74 60.
epost/web:
firmapost@paradigm.no
www.paradigm.no

Partner of

WoodWing logo